Szanowni Klienci, w dniu 25 grudnia weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych i prezentujemy go poniżej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.  Właścicielem marki Mojemusli.pl jest
 • BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C.
 • NIP: 645-255-23-79
 • z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 35.
 • Telefon: +48 504 198 240


2. Mojemusli.pl  jest to serwis internetowy dostępny pod adresem: musliplus.com, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w prezentowanym sklepie internetowym.

3. Zamówienie jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  Z oferty musliplus.com mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Usługi oferowane przez musliplus.com dostępne są na terenie Rzeczypospolitej Polski.

5. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i korzystania ze Sklepu Internetowego musliplus.com.  Złożenie przez Klienta zamówienia w musliplus.com jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

7. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

8. Mojemusli.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie musliplus.com.

9. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

10. Do korzystania z usług Mojemusli.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie musliplus.com. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączona opcję obsługi plików typu "cookie".

11. Zamieszczone na stronach internetowych musliplus.com informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak:  skład, kaloryczność, waga opakowania i inne - pochodzą od producentów produktów. Mojemusli.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym.  Mojemusli.pl informuje na opakowaniu  o datach ważności produktów.

12. Waga każdej mieszanki jest ustalana indywidualnie w procesie zamawiania przez klienta. Waga netto produktów składowych może w niektórych przypadkach odbiegać od masy netto podanej na etykiecie  +/- 5% stanu rzeczywistego.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C z siedzibą w Tarnowskich Górach.

2. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

 • a)      na stronie Sklepu (on-line) pod adresem musliplus.com, korzystając z procedury składania zamówienia,
 • b)      pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@musliplus.com


3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia z zaznaczeniem iż zamówienia składane w soboty i niedziele będą realizowane w najbliższy  poniedziałek od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Mojemusli.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. Rozliczenie zamówienia będzie rozliczne na podstawie wystawionego paragonu fiskalnego. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT , jeżeli klient umieści adnotację wskazującą na takie rozliczenie płatności i poda dane firmy potrzebne do wystawienia faktury VAT w okienku zatytułowanym „Uwagi” widocznym w procesie składania zamówienia on-line, bądź przy składaniu zamówienia drogą e-mailową wyrazi chęć rozliczenia na podstawie faktury VAT i poda niezbędne informacje do jej wystawienia. Klient upoważnia Mojemusli.pl  do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru /Towarów w Sklepie poprzez  kliknięcie „dodaj do mixu” bądź „dodaj” a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

7. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

8. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.

9. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 8 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C oraz dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.

10. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 i zatwierdzeniem zgodnie z pkt 7  Klient otrzyma na wskazany przez niego adres poczty e-mail wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia.

11. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia. Mojemusli.pl zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

12. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia w ciągu 1 godziny od potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu poprzez kliknięcie „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

III. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.Mojemusli.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • a) Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta
 • b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Mojemusli.pl za wymagające potwierdzenia
 • c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu
 • d) Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.


IV. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

1.Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

 • a) przesyłka kurierska
 • b) usługa dostawcza prowadzona przez Paczkomaty InPost, oraz Paczkę w Ruchu
 • c) odbiór w punktach odbioru, których lista znajduje się na stronie on-line i widoczna jest w procesie składania zamówienia


3. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Mojemusli.pl może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych towarów.

4. Termin realizacji dostawy

 • a)      najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Mojemusli.pl - w przypadku realizacji dostawy przez firmę kurierską. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 • b)      Najpóźniej czwartego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Mojemusli.pl – w przypadku realizacji przez Paczkomaty InPost, oraz Paczkę w Ruchu
 • c)      najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez Mojemusli.pl – w przypadku punktów odbioru


5. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Mojemusli.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

6. Dostawca firmy kurierskiej zostawia przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta.

7.Dostawca firmy kurierskiej w przypadku usługi Paczkomaty zostawia przesyłkę w paczkomacie wybranym przez Klienta w procesie składania zamówienia.

8. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy przesyłki. Mojemusli.pl nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie zamówienia do rąk własnych Klienta.

9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi Awizo. Kurier podejmie trzykrotną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Mojemusli.pl. Mojemusli.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Mojemusli.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty, w identycznej wysokości co przy pierwszej wysyłce tego zamówienia. Mojemusli.pl odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską, wówczas Mojemusli.pl nie odpowiada za działania firmy kurierskiej wybranej przez klienta. (Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

10. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

V. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła . Ceny na stronie są cenami brutto.

3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy.

4. BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Sposoby płatności

 • a) kartą płatniczą
 • b) przelewem on-line w trakcie akceptacji zamówienia.
 • c)  na konto bankowe, którego numer podawany jest drogą e-mailową po uprzednim wystosowaniu e-maila z taką prośbą przez Klienta.
 • d) płatność przy odbiorze


6. W przypadku płatności na konto bankowe termin realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania płatności przez system bankowy BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Płatności przekazane Dotpay bez danych umożliwiających identyfikację Transakcji mogą być nie przekazane przez Serwis Dotpay do Mojemusli.pl. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy Klienta (w szczególności użyciu przez kupującego niepoprawnego numeru Transakcji) Klient zobowiązuje się nie ponosić w stosunku do Mojemusli.pl żadnych roszczeń wynikających z braku przekazania Płatności przez Dotpay (w szczególności z tytułu utraconych korzyści i prowizji).

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 560 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

 • a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie
 • b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.


2. Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyn. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do siedziby Sprzedawcy w stanie niezmienionym ponosi kupujący.

3. Jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru, Klienci Mojemusli.pl  zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) nie mają możliwości zwrotu zakupionego towaru (artykuły spożywcze dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu).

4. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

5. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Mojemusli.pl. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar na zgodny z umową lub jeżeli wada jest nieistotna.

6.  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

7. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi w przypadku  nieuwzględnienia reklamacji, w przypadku jej uwzględnienia koszt odesłania towaru podlega zwrotowi tylko w przypadku kiedy Klient poniósł szkodę w wyniku jej wniesienia.

8.  Mojemusli.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Mojemusli.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

10. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

 • a) Przy realizacji dostawy przez dostawcę Mojemusli.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, chyba że niezgodność z zamówieniem nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 • b) W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym Mojemusli.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu, zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta Mojemusli.pl.


11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji .Klient korzystający z usług Mojemusli.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Mojemusli.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Mojemusli.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Mojemusli.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

4. Dane osobowe:

 • a) Rejestrując się w serwisie Mojemusli.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z Klientem.
 • b) Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
 • d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej musliplus.com po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Mojemusli.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
 • e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.
 • f) Mojemusli.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać wiadomości e-maili z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie musliplus.com przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. musliplus.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę musliplus.com.


6.  Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Mojemusli.pl.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Mojemusli.pl, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) natomiast w sprawach nieuregulowanych dotyczących konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Adresat:  BioHappy Patryk Rogosch, Krzysztof Hoinka S.C.

                ul. Gliwicka 35,

                42-600 Tarnowskie GóryJa/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………Data zawarcia umowy/odbioru*………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)…………………………………………………………………….

Podpis konsumenta (-ów)………………………………………………………………………………….

Data………………………………………………………………………………………………………………….

* Niepotrzebne skreślić